Szkolenie dla profesjonalistów

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, ul. Kasztanowa 16 tel./fax 56 645 89 96, tel. 56 650 74 06, www.torun.moeipu.pl NIP 879-264-42-71 REGON 340-852-984 MOEiPU-V-12/260/16 Toruń, dn. 25 października 2016 SZKOLENIE DLA PROFESJONALISTÓW Serdecznie zapraszam: 1. Funkcjonariuszy Policji, 2. Kuratorów, 3. Pracowników socjalnych, 4. Pedagogów. Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu zaprasza[…]

APEL TWOJEGO DZIECKA

  NIE bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa. NIE ochraniaj mnie przed konsekwencjami. TAK UCZĘ SIĘ odpowiedzialności. NIE zapomnij że lubię eksperymentować. Nie zabraniaj mi tego, gdyż nie będę mógł się rozwijać. NIE dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz. NIGDY nie sugeruj, że Ty[…]

Jak załatwić sprawę w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

Jak załatwić sprawę w Miejskim Ośrodku  Edukacji i Profilaktyki Uzależnień ? Informacje dla osób, które zostały doprowadzone i zatrzymane do wytrzeźwienia w izbie wytrzeźwień, na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. * * * Uregulowanie płatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Pacjent opuszczający placówkę otrzymuje rachunek opiewający na kwotę należności za pobyt, który należy uregulować w[…]

OBDUKCJE LEKARSKIE

Podstawą do wydania zaświadczenia jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie(Dz.U. Nr 201 poz. 1334). W Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu wykonywane są obdukcje lekarskie w wyniku przemocy w rodzinie.

Grupa AA

SPIS MITYNGÓW AA W TORUNIU Niżej umieszczamy wykaz adresowy miejsc, w których odbywają się mityngi AA. Mityngi „Otwarte” – dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych problemem alkoholowym. DZIEŃ GODZINA NAZWA GRUPY ADRES MITYNGI Poniedziałek 17:00 Odwaga ul. Kasztanowa 16 (MOEiPU) Wszystkie zamknięte Poniedziałek 18:00 Wieczernik ul. Powstańców Śląskich 7 (Przy kościele) Ostatni otwarty Poniedziałek[…]