Debata „Samotni w świecie dorosłych”

W dniu 26.04.2017 r. w godz. 10:30 – 13:30 Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrych Praktyk Obywatelskich „PATRON” zorganizował debatę dla uczniów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu przy ul. Zaułek Prosowy 1. Przedsięwzięcie było objęte Patronatem Prezydenta Miasta Torunia oraz Honorowym Patronatem Rzecznika Praw[…]