O kampanii

    Biała wstążka to największa Międzynarodowa Kampania na świecie skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Kampania została stworzona przez mężczyzn i zapoczątkowana w Kanadzie w 1999 r. Mężczyzna z przypiętą białą wstążką- symbolem jego osobistej deklaracji, że nigdy nie będzie sprawcą przemocy wobec kobiet i będzie reagował widząc przemoc[…]