Joanna Wyszkowska

mgr Joanna Wyszkowska– pedagog opiekuńczo-wychowawczy Absolwentka Pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończony kurs Terapeuty ds. uzależnień Aktualnie doktorantka II roku Pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematyka badawcza rozprawy doktorskiej obejmuje terapię i profilaktykę uzależnień. Zainteresowania: Profilaktyka uzależnień Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) Psychopatologia

Danuta Gadziomska

Notka biograficzna Dane osobowe: Imię i Nazwisko: MARIA DANUTA GADZIOMSKA E-mail: d-gadziomska@moeipu.pl Jest absolwentką: – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, podyplomowe studia w zakresie Organizacji i Zarządzania, – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, 5- letnie studia magisterskie Dodatkowe kwalifikacje: – Instytut Psychologii Zdrowia PTP – Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom[…]

Anna Mroczowska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Studia wyższe magisterskie uzupełniające na kierunku Zarządzania Zasobami Ludzkimi.