O kampanii

    Biała wstążka to największa Międzynarodowa Kampania na świecie skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Kampania została stworzona przez mężczyzn i zapoczątkowana w Kanadzie w 1999 r. Mężczyzna z przypiętą białą wstążką- symbolem jego osobistej deklaracji, że nigdy nie będzie sprawcą przemocy wobec kobiet i będzie reagował widząc przemoc[…]

Kontakt

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień  87-100 Toruń, ul. Kasztanowa 16 Sekretariat: tel./fax  (56) 6458996 lub (56) 6507406 Dział Profilaktyki i Wsparcia: tel./fax (56) 6458969 NIP: 879-264-42-71, Regon: 340852984 Numer rachunku bankowego: 95 1160 2202 0000 0001 7629 2520 Adresy e-mail: Dyrektor MOEiPU:   d-gadziomska@moeipu.pl Sekretariat:   sekretariat@moeipu.pl Profilaktyka:   profilaktyka@moeipu.pl Księgowość:   ksiegowosc@moeipu.pl Windykacja:   windykacja@moeipu.pl

Jak załatwić sprawę w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

Jak załatwić sprawę w Miejskim Ośrodku  Edukacji i Profilaktyki Uzależnień ? Informacje dla osób, które zostały doprowadzone i zatrzymane do wytrzeźwienia w izbie wytrzeźwień, na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. * * * Uregulowanie płatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Pacjent opuszczający placówkę otrzymuje rachunek opiewający na kwotę należności za pobyt, który należy uregulować w[…]

OBDUKCJE LEKARSKIE

Podstawą do wydania zaświadczenia jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie(Dz.U. Nr 201 poz. 1334). W Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu wykonywane są obdukcje lekarskie w wyniku przemocy w rodzinie.

Grupa AA

SPIS MITYNGÓW AA W TORUNIU Niżej umieszczamy wykaz adresowy miejsc, w których odbywają się mityngi AA. Mityngi „Otwarte” – dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych problemem alkoholowym. DZIEŃ GODZINA NAZWA GRUPY ADRES MITYNGI Poniedziałek 17:00 Odwaga ul. Kasztanowa 16 (MOEiPU) Wszystkie zamknięte Poniedziałek 18:00 Wieczernik ul. Powstańców Śląskich 7 (Przy kościele) Ostatni otwarty Poniedziałek[…]

KONSULTACJE TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ

Terapeuta uzależnień pomaga osobom, które mają problem alkoholowy oraz ich rodzinom. Oferta obejmuje prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej edukacji. Godziny przyjęć: poniedziałek i wtorek w godzinach 13.00 – 19.00 oraz od środy do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.   GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU   Jest to propozycja dla wszystkich osób[…]

KONSULTACJE PRAWNE 

Jest to oferta dla osób uwikłanych w przemoc ze strony najbliższych. Zakres świadczeń jest uzależniony i dostosowany do sytuacji w jakiej znajduje się klient lub klientka. Pomoc dotyczy w szczególności: sprawy pomiędzy małżonkami / partnerami, spraw pomiędzy rodzicami i dziećmi / przemoc wobec osób starszych, mieszkaniowych, alimentacyjnych. Prawnik przyjmuje w każdy czwartek w godzinach: 16.00[…]

Grupa wsparcia

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ Przemoc się zdarza … Zdarza się każdego dnia wobec kobiet, dzieci i mężczyzn w każdym wieku. W większości wypadków ma miejsce nie „na ulicy”, lecz w rodzinie, w domu. Pewne rodzaje przemocy, zaniedbań, nadużyć w rodzinie, np. wobec kobiet i dzieci, zostały w dzisiejszych czasach dość dobrze rozpoznane[…]