Grupa AA

SPIS MITYNGÓW AA W TORUNIU

Niżej umieszczamy wykaz adresowy miejsc, w których odbywają się mityngi AA. Mityngi „Otwarte” – dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych problemem alkoholowym.

DZIEŃ

GODZINA NAZWA
GRUPY

ADRES

MITYNGI

Poniedziałek

17:00 Odwaga ul. Kasztanowa 16
(MOEiPU)
Wszystkie
zamknięte

Poniedziałek

18:00 Wieczernik ul. Powstańców Śląskich 7 (Przy kościele)

Ostatni otwarty

Poniedziałek 18:00 Ryszard — Jedność ul. Szosa Bydgoska 1
(WOTUiW)

Ostatni otwarty

Wtorek

17:00 Szczęście uL Konstytucji 3 Maja 3c
(11, kościele)

Pierwszy otwarty

Wtorek

18:00 Brylant ul. Szosa Bydgoska 1 (WOTUIW)

Ostatni otwarty

Wtorek 18:00 Wrzos ul. św. Antoniego 4 (przy kościele) Wszystkie zamknięte
Środa 17:00 Start ul. Szosa Bydgoska 1 (WOTUiW) Ostatni otwarty
Środa 17:30 Przebudzenie ul. Włocławska 233/235 (Oddział Odwykowy) Ostatni otwarty
Środa 1730 Stop ul. Gagarina 152 (Klub Flisak) Ostatni otwarty
Środa 18:00 Biała karta ul. Kościuszki 23 Ostatni otwarty
Czwartek 15:00 Ala ul. Piekary 53
(Areszt śledczy)
specjalne
Czwartek 17:00 Droga ul. św. Faustyny 7 (przy kościele) Ostatni otwarty
Czwartek 17:00 Mocni Duchem ul. Poznańska 52 (Dom Muz) Ostatni otwarty
Czwartek 18:00 Ryszard —Jedność ul. Szosa Bydgoska 1 (WOTUiW) Ostatni otwarty

Piątek

17:00 Nowa Centrum Dialogu, PL bł. Stefana W.
Frelichowskiego 1
(wejście od ul. Św, Józefa)
Ostatni otwarty

Piątek

17:30 Drwęca ul. Toruńska 56
(siedziba Lubickich Wodociągów)

Pierwszy otwarty

Piątek 17:30 Rejs

ul. Szosa Bydgoska 1
(WOTUiW)

Ostatni otwarty

Piątek

18:00 Oaza

ul. Włocławska 233/235
(Oddział Odwykowy — kawiarenka)

Ostatni otwarty

Piątek

19:00 Odwaga

ul. Kasztanowa 16
(MOEiPU)

Pierwszy otwarty

Sobota

17:00

Nadzieja

ul. św. Józefa 23/35
(przy kościele, wejście A)

Pierwszy otwarty
Sobota 17:00 Waga ul. Wyszyńskiego 7/9
(Caritas)

Ostatni otwarty

Niedziela

17:00 Pokora ul. Konstytucji 3 Maja 3c
(przy kościele)

Mityngi dla kobiet
Pierwszy otwarty

Niedziela

17:00 Wolność

ul. Kościuszki 23

Ostatni otwarty

Niedziela

17:00 Przebudzenie
Duchowe
ul. Poznańska 49 (przy kościele)

Ostatni otwarty

Niedziela 18:00 Wrzos ul. Świętego Antoniego 4 (przy kościele)

Wszystkie otwarte

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Spotkania w poniedziałek od 17.00, piątek od 19.00