Debata „Samotni w świecie dorosłych”

W dniu 26.04.2017 r. w godz. 10:30 – 13:30 Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrych Praktyk Obywatelskich „PATRON” zorganizował debatę dla uczniów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu przy ul. Zaułek Prosowy 1. Przedsięwzięcie było objęte Patronatem Prezydenta Miasta Torunia oraz Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Po przywitaniu zaproszonych gości przez Dyrektora Ośrodka Panią Danutę Gadziomską wydarzenie rozpoczął wykład dotyczący samotności wygłoszony przez lekarza psychiatrę Adriana Kowalskiego. Po części wykładowej uczestnicy podzieleni na pięć grup wzięli udział w warsztatach integracyjno – edukacyjnych przeprowadzonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień. Debatę zakończyło podsumowanie w postaci wymiany spostrzeżeń i refleksji uczniów biorących udział w wykładzie i warsztatach. Relację z wydarzenia można było obejrzeć w Telewizji Toruń oraz usłyszeć w Radiu PIK.

W wydarzeniu wzięło udział 79 uczniów wraz z pedagogami  z pięciu toruńskich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, VII Liceum Ogólnokształcącego, IX Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich.

Wszystkim biorącym udział w wydarzeniu serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.


Patronat honorowy:

RZECZNIK PRAW DZIECKA 

Marek Michalak

www.brpd.gov.pl


  

[embeddoc url=”http://moeipu.pl/wp-content/uploads/2017/01/Czesc_I.pdf” viewer=”google” height=”1200px”]

[embeddoc url=”http://moeipu.pl/wp-content/uploads/2017/01/Czesc_II.pdf” viewer=”google” height=”1200px”]