KONSULTACJE PRAWNE 

Jest to oferta dla osób uwikłanych w przemoc ze strony najbliższych. Zakres świadczeń jest uzależniony i dostosowany do sytuacji w jakiej znajduje się klient lub klientka. Pomoc dotyczy w szczególności:

  1. sprawy pomiędzy małżonkami / partnerami,
  2. spraw pomiędzy rodzicami i dziećmi / przemoc wobec osób starszych,
  3. mieszkaniowych,
  4. alimentacyjnych.

Prawnik przyjmuje w każdy czwartek w godzinach: 16.00 – 20.00