OBDUKCJE LEKARSKIE

Podstawą do wydania zaświadczenia jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie(Dz.U. Nr 201 poz. 1334).

W Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu wykonywane są obdukcje lekarskie w wyniku przemocy w rodzinie.