KONSULTACJE PEDAGOGICZNE

Moduł ten działa jak poradnia pierwszego kontaktu:

a) dokonuje identyfikacji problemu i towarzyszy w kolejnych krokach klientki/klienta w osiąganiu niezależności i odzyskiwaniu wiary we własne siły,

b) dąży do przełamania poczucia osamotnienia w problemie,

c) wskazuje na potrzebę i możliwości korzystania z pomocy innych.

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00