„STOP UZALEŻNIENIOM: MOGĘ BYĆ SZCZĘŚLIWY”

Sprawozdanie z debaty

„STOP UZALEŻNIENIOM: MOGĘ BYĆ SZCZĘŚLIWY” 

Dnia 29 października 2014r. Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu wraz Zespołem Szkół nr 16 w Toruniu zorganizował debatę przeznaczoną dla uczniów szkół gimnazjalnych pn. „STOP uzależnieniom: Mogę być szczęśliwy”. Wiodącą tematyką debaty były zagrożenia związane z używaniem, coraz popularniejszych i łatwo dostępnych m.in. przez Internet, tzw. dopalaczy, czyli substancji mających silne działanie psychoaktywne, zbliżonych do narkotyków, jednak o nieznanym składzie chemicznym, co dodatkowo zwiększa zagrożenia związane z ich używaniem.

W debacie wzięli udział uczniowie wraz z opiekunami z 7 toruńskich gimnazjów oraz 35 Liderów Wsparcia Rówieśniczego z IX Liceum Ogólnokształcącego pod opieką pana mgr Sławomira Nawotki. Swoją obecnością zaszczyciła nas również pani Elżbieta Rachowska, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS, pani Urszula Polak, Radna Miasta Torunia oraz Pan Jerzy Wiśniewski, Przewodniczący NSZZ Solidarność ZNP.

Wszystkich zebranych powitała Pani mgr Barbara Strzyżewska, Dyrektor Zespołu Szkół nr 16. Następnie uczniowie szkoły zaprezentowali przygotowane przez siebie przedstawienie nawiązujące do tematyki uzależnień nie tylko od środków psychoaktywnych, ale również coraz popularniejszych uzależnień behawioralnych, takich jak uzależnienie od telefonu, Internetu czy jedzenia. Inscenizacja przedstawiła „grupę wsparcia” dla osób uzależnionych.

Pani Elżbieta Rachowska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS w swoim wystąpieniu przekazała informacje o działalności ośrodków odwykowych oraz zagrożeniach dla rozwoju młodego człowieka.

Następnie wykład otwierający poprowadził Pan Andrzej Olczyk, specjalista terapii uzależnień, który omówił poszczególne mechanizmy uzależnienia w sposób barwny, aktywizujący słuchaczy.

W dalszej części konferencji swoje osobiste doświadczenia z narkotykami i dopalaczami przedstawił street-worker, który był nie tylko autentyczny, ale również bardzo komunikatywny w kontakcie z młodzieżą.

Po części wykładowej młodzież gimnazjalna została podzielona na mniejsze grupy i pod opieką Liderów Wsparcia Rówieśniczego oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień udali się do klas w których wzięli udział w warsztatach skoncentrowanych wokół tematyki uzależnienia jako wyrazu niezaspokojonych potrzeb wśród młodzieży. Wspólnie z prowadzącymi warsztaty omawiali najczęściej spotykane obecnie środki psychoaktywne, zastanawiali się wspólnie nad powodami oraz konsekwencjami wynikającymi z ich zażywania. Warsztaty zakończone były refleksją nad tymi potrzebami młodzieży, których frustracja powoduje sięganie po środki psychoaktywne. Zebrane informacje posłużą pracownikom Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień do sporządzenia Listu Otwartego skierowanego do rodziców.

W imieniu Zespołu Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom debaty za przybycie. Bardzo dziękuję pedagogom oraz opiekunom grup za poświęcony czas.

Danuta Gadziomska