„Wolność od handlu ludźmi prawem człowieka”

W dniu 18 marca 2016r. w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu odbyło się szkolenie pt. „Wolność od handlu ludźmi prawem człowieka”.
Szkolenie prowadziła Pani dr Laura Koba – wykładowca Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Członek Zarządu Fundacji La Strada oraz społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka.
W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie z Lubicza i Wielkiej Nieszawki, MOPRu, Policji, Straży Miejskiej.
Powyższy wykład jest wynikiem współpracy Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi Fundacji La Strada Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

Organizatorzy szkolenia:
Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu i Stowarzyszenie na Rzecz Dobrych Praktyk Obywatelskich „PATRON” w Toruniu