Grupa wsparcia

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

Przemoc się zdarza … Zdarza się każdego dnia wobec kobiet, dzieci i mężczyzn w każdym wieku. W większości wypadków ma miejsce nie „na ulicy”, lecz w rodzinie, w domu.

Pewne rodzaje przemocy, zaniedbań, nadużyć w rodzinie, np. wobec kobiet i dzieci, zostały w dzisiejszych czasach dość dobrze rozpoznane i są tematem dyskutowanym na forum publicznym. Dzięki temu na poziomie politycznym, legislacyjnym i organizacyjnym podjęto różnorodne środki zaradcze, chroniące kobiety i dzieci – ofiary przemocy domowej; niemniej wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

 

Jednocześnie zapraszamy Panie, doświadczające przemocy w rodzinie do uczestnictwa w Grupie Wsparcia dla Kobiet. Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się w każdy czwartek od godz. 16.30, w siedzibie Ośrodka.

    

Zapraszamy !