„Wolność od handlu ludźmi prawem człowieka”

W dniu 18 marca 2016r. w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu odbyło się szkolenie pt. „Wolność od handlu ludźmi prawem człowieka”. Szkolenie prowadziła Pani dr Laura Koba – wykładowca Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Członek Zarządu Fundacji La Strada oraz społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. W szkoleniu uczestniczyli[…]

Odwiedziny Pani prof. Małgorzata Fuszary – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

W dniu 6.10.2015 r.odwiedziła nas Pani prof. Małgorzata Fuszara – Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania. Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej instytucji a jednocześnie możliwość bezpośredniego dialogu w sprawach, którymi na codzień zajmuje się Dział Profilaktyki i Wsparcia MOEiPU.