Marsz po zdrowie

ZAPROSZENIE dla uczniów Liceów Ogólnokształcących nr I; II, III, IX oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki w Toruniu ma zaszczyt zaprosić Państwa na Kampanię Profilaktyczną  „MARSZ PO ZDROWIE”, która odbędzie się dnia 2 czerwca 2017 r. o godz. 915 w Osadzie Leśnej na Barbarce [embeddoc url=”http://moeipu.pl/wp-content/uploads/2017/01/mpz.docx” viewer=”google” height=”1200px”]