Marsz po zdrowie

ZAPROSZENIE

dla uczniów
Liceów Ogólnokształcących nr I; II, III, IX oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki w Toruniu

ma zaszczyt zaprosić Państwa

na Kampanię Profilaktyczną  MARSZ PO ZDROWIE”,

która odbędzie się dnia 2 czerwca 2017 r. o godz. 915 w Osadzie Leśnej na Barbarce

[embeddoc url=”http://moeipu.pl/wp-content/uploads/2017/01/mpz.docx” viewer=”google” height=”1200px”]