Anna Mroczowska

fot. Gl. księgowa

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Studia wyższe magisterskie uzupełniające na kierunku Zarządzania Zasobami Ludzkimi.