Danuta Gadziomska

tmp14F1a

Notka biograficzna

Dane osobowe:
Imię i Nazwisko: MARIA DANUTA GADZIOMSKA
E-mail: d-gadziomska@moeipu.pl

Jest absolwentką:

– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, podyplomowe studia w zakresie Organizacji i Zarządzania,

– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, 5- letnie studia magisterskie

Dodatkowe kwalifikacje:
– Instytut Psychologii Zdrowia PTP – Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (Nr 149),
– Mediator
– Fundacja Autonomia i Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA – kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych i genderowych dla -młodzieży i dorosłych,
– Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Szkoła Praw Człowieka, wykładowca praw człowieka i podstawowych wolności,
– Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym „UWOLNIENIE” w Łodzi, Studium Psychologiczno – Menadżerskie.

Została powołana  na  stanowisko  Dyrektora  Izby  Wytrzeźwień w Toruniu w  związku z wygraniem konkursu, na podstawie Uchwały Nr 8/98 Zarządu Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 1998 r. Zastąpiła na tym stanowisku Pana mgr inż. Jerzego Wasitę.

W trakcie 14 lat zarządzania placówką przez Panią Dyrektor:

– rozszerzono działalność podległej jednostki o profilaktykę,

– przeprowadzono kompleksowy remont budynku,

– zagospodarowano teren zielony wokół MOEiPU,

– wdrożono system monitujący,

– przeprowadzono informatyzację.