Joanna Wyszkowska

1

mgr Joanna Wyszkowska– pedagog opiekuńczo-wychowawczy

Absolwentka Pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukończony kurs Terapeuty ds. uzależnień

Aktualnie doktorantka II roku Pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematyka badawcza rozprawy doktorskiej obejmuje terapię i profilaktykę uzależnień.

Zainteresowania:

Profilaktyka uzależnień

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR)

Psychopatologia