Archiwum

Poprzednia strona Miejskiego Ośrodka Edukcji i Profialktyki Uzależnień Tu można wejść na poprzednią stronę …

Opublikowany w Bez kategorii

Podstawy prawne

a) Akty normatywne Zgodnie z § 10.1 Statutu MOEiPU, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 891/10 Rady Miasta Torunia z dnia 30 września 2010 r., gospodarka finansowa placówki prowadzona jest na podstawie przepisów dotyczących jednostek budżetowych, tj. ustawy o finansach publicznych 1, zgodnie z podstawowymi zasadami przepisów ustawy o rachunkowości.2 Ośrodek realizuje swoje zadania statutowe na podstawie następujących[…]

Struktura wewnętrzna Ośrodka

Zgodnie z przyjętym statutem i z Regulaminem Organizacyjnym placówki – zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia Nr 420 z dnia 23.12.2009 r. w skład Ośrodka wchodzą 4 komórki organizacyjne: Dział Profilaktyki i Wsparcia Zadania realizowane są w ramach następujących programów: 1) „Pracownia rozwoju emocjonalnego dziecka”, do zadań której należy: Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z[…]

Kadra zarządzająca

Na podstawie obowiązującego statutu Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu kieruje jednoosobowo Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Torunia. * * * Dyrektor – mgr Maria Danuta Gadziomska  Notka biograficzna Dane osobowe: Imię i Nazwisko: MARIA DANUTA GADZIOMSKA E-mail: d-gadziomska@moeipu.pl Jest absolwentką: – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i[…]

Opublikowany w Bez kategorii

„STOP UZALEŻNIENIOM: MOGĘ BYĆ SZCZĘŚLIWY”

Sprawozdanie z debaty „STOP UZALEŻNIENIOM: MOGĘ BYĆ SZCZĘŚLIWY”  Dnia 29 października 2014r. Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu wraz Zespołem Szkół nr 16 w Toruniu zorganizował debatę przeznaczoną dla uczniów szkół gimnazjalnych pn. „STOP uzależnieniom: Mogę być szczęśliwy”. Wiodącą tematyką debaty były zagrożenia związane z używaniem, coraz popularniejszych i łatwo dostępnych m.in. przez[…]

Joanna Wyszkowska

mgr Joanna Wyszkowska– pedagog opiekuńczo-wychowawczy Absolwentka Pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończony kurs Terapeuty ds. uzależnień Aktualnie doktorantka II roku Pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematyka badawcza rozprawy doktorskiej obejmuje terapię i profilaktykę uzależnień. Zainteresowania: Profilaktyka uzależnień Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) Psychopatologia