Szkolenie dla profesjonalistów

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, ul. Kasztanowa 16 tel./fax 56 645 89 96, tel. 56 650 74 06, www.torun.moeipu.pl NIP 879-264-42-71 REGON 340-852-984 MOEiPU-V-12/260/16 Toruń, dn. 25 października 2016 SZKOLENIE DLA PROFESJONALISTÓW Serdecznie zapraszam: 1. Funkcjonariuszy Policji, 2. Kuratorów, 3. Pracowników socjalnych, 4. Pedagogów. Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu zaprasza[…]