Ogłoszenie na udzielanie świadczeń lekarskich w MOEiPU w Toruniu

[embeddoc url=”http://moeipu.pl/wp-content/uploads/2016/11/Ogłoszenie-2.doc” download=”all” viewer=”microsoft”] SIWZ Zał. 1. Formularz oferty Zał. 2. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień Zał. 3. Spełnienie wymogów 22 i 24 Zał. 4. Grupa kapitałowa Zał. 5. Oświadczenie o spełnieniu wymagań Zał. 6. O postępowaniu egzekucyjnym Zał 7. Wzór umowy