Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów z zapobiegania uzależnieniom

OFERTA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATY 

Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów 

z zapobiegania uzależnieniom

(31.10.2014)

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień ma przyjemność zaproponować Państwu przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli oraz pedagogów. Celem 9 – godzinnego szkolenia, składającego się z 3 modułów,  będzie przekazanie wiedzy, która wskaże sposoby reagowania w sytuacjach, gdy mamy podejrzenie iż w szkole pojawia się uczeń pod działaniem środków psychoaktywnych.

Cele szkolenia:

  1. Dostarczenie wiedzy o somatycznych objawach działania środków psychoaktywnych.
  2. Dostarczenie wiedzy na temat wpływu środków psychoaktywnych na organizm młodego człowieka.
  3. Dostarczenie wiedzy w zakresie praw szkoły do interweniowania w przypadku ucznia będącego pod działaniem środków psychoaktywnych.
  4. Nabycie umiejętności reagowania w kontakcie z uczniem będącym pod wpływem środka psychoaktywnego.
  5. Nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się narkotestami.

Moduł I – Dostarczenie wiedzy teoretycznej na temat mechanizmów uzależnienia, faz i objawów po zażyciu.

Moduł II – Efekty działania środków psychoaktywnych i sygnały ostrzegawcze.

Moduł III – Techniki posługiwania się testami na obecność narkotyków w organizmie.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail:

sekretariat@moeipu.pl albo profilaktyka@moeipu.pl.

Oferta dotyczy grupy do 10 osób.