Aktualności projektu

Projekt

„Odkryj swoje możliwości – sięgnij po sukces”

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

* * *

8 marca 2014 r.

W dniu 8 marca 2014 roku odbyło się rozdanie certyfikatów uczestnikom, którzy zgodnie z przewidywaną ścieżką  zakończyli  udział  w projekcie pn. „ Odkryj swoje możliwości – sięgnij po sukces”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt trwał kilkanaście miesięcy i miał na celu wprowadzenie na rynek pracy 37 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dwie grupy wiekowe 18-24 oraz 25-64 wzbogacały lub nabywały nowe umiejętności  zawodowe a ich praca została uwieńczona  wysokim stopniem efektywności zatrudnieniowej (17 osób otrzymało zatrudnienie co stanowi 46% wszystkich beneficjentów).

Zdjęcia z rozdania certyfikatów: Galeria zdjęć

* * *

8 marca 2014 r.

Zaproszenie na uroczystość zakończenia projektu

„Odkryj swoje możliwości, sięgnij po sukces”

o godz. 11.00 w Ośrodku Sportowym przy ul. Swiętopełka 15/23 w Toruniu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki ma zaszczy zaprosić Uczestników projektu „Odkryj swoje możliwości, sięgnij po sukces” na uroczystość zakończenia projektu, która odbędzie się w dniu 8 marca 2014 r. o godz. 11.00 w Ośrodku Sportowym przy ul. Swiętopełka 15/23 w Toruniu.

* * *

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu pn. „Odkryj swoje możliwości – sięgnij po sukces” w ramach POKL, pragniemy w imieniu Miejskiego Ośrodka  Edukacji  i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu serdecznie podziękować Państwu za przyjazną współpracę w zakresie jego realizacji.

Serdecznie dziękujemy za umożliwienie odbywania stażu  uczestnikom projektu, za otoczenie ich opieką oraz przekazanie im niezbędnej wiedzy. Jesteśmy przekonani, że umiejętności nabyte podczas pracy wpłynęły na podniesienie kompetencji zawodowych uczestników, co z sukcesem pozwoli im wejść na rynek pracy.

Pragniemy jednocześnie wyrazić nadzieję na dalszą efektywną współpracę przy realizacji kolejnych projektów.

Z wyrazami szacunku

Zespół projektowy