Tomasz Kliś

Clipboard01

 

Kwalifikacje:

Psychoterapia – Szkoła Psychoterapii Crescentia Szkoła Terapii Poznawczo Behawioralnej

od września rozpoczęcie czteroletniego szkolenia

Psycholog – tytuł magisterski w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej; specjalność: kliniczna

Pedagog – tytuł magisterski Wyższa Szkoła Humanistyczna Ekonomiczna we Włocławku

Socjolog – tytuł licencjata Wyższa Szkoła Humanistyczna Ekonomiczna we Włocławku

 

Ukończone kursy:

Trening Zastępowania Agresji w Warszawie (2013).

Szkolenie z procedury Niebieskiej Karty w Toruniu (2014).

Szkolenie z FASD (2016).

Kurs psychologii zeznań świadków w Poznaniu (2014).

Kurs pedagogiki zabawy w Toruniu (2002).

 

Krótki opis kariery:

Psycholog, specjalność kliniczna, pedagog, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych. Pracowałem, jako psycholog, w Zespole Szkół nr 2 W Golubiu Dobrzyniu. Kilka lat doświadczenia w punkcie konsultacyjnym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Toruniu. Praktyka w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym. W trakcie uzyskiwania certyfikatu z terapii poznawczo-behawioralnej w szkole Crescentia. Członek towarzystwa terapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzę indywidualną terapię psychologiczną zaburzeń lękowych, depresji, terapię klientów z zaniżonym poczuciem własnej wartości. Pomagam w zakresie zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. Mam doświadczenie w niesieniu pomocy ofiarom przemocy. Pomagam również klientom mającym trudności w obszarze związanym z emocjami i motywacją.

 

Zakres pomocy:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO – WYCHOWAWCZE skierowane do rodziców/opiekunów dzieci, którzy mają wątpliwości w kwestii postępowania z dzieckiem w różnych sytuacjach – rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych. Poradnictwo poprzedzone jest dokładnym określeniem problemu, a następnie określeniem sytuacji, które utrudniają rozwiązanie problemu i znalezieniem sposobów rozwiązania zaistniałych trudności. Najczęściej ma charakter kilku spotkań psychologa z rodzicem bądź rodzicem  i dzieckiem.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE skierowane do osób dorosłych mających trudności  z emocjami, z zaburzeniami myślenia, komunikacji międzyludzkiej, zaburzeń lękowych, osobowości oraz depresji i innych zaburzeń psychicznych.