Danuta Gadziomska

Notka biograficzna Dane osobowe: Imię i Nazwisko: MARIA DANUTA GADZIOMSKA E-mail: d-gadziomska@moeipu.pl Jest absolwentką: – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, podyplomowe studia w zakresie Organizacji i Zarządzania, – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, 5- letnie studia magisterskie Dodatkowe kwalifikacje: – Instytut Psychologii Zdrowia PTP – Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom[…]

Anna Mroczowska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Studia wyższe magisterskie uzupełniające na kierunku Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Tomasz Kliś

  Kwalifikacje: Psychoterapia – Szkoła Psychoterapii Crescentia Szkoła Terapii Poznawczo Behawioralnej od września rozpoczęcie czteroletniego szkolenia Psycholog – tytuł magisterski w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej; specjalność: kliniczna Pedagog – tytuł magisterski Wyższa Szkoła Humanistyczna Ekonomiczna we Włocławku Socjolog – tytuł licencjata Wyższa Szkoła Humanistyczna Ekonomiczna we Włocławku   Ukończone kursy: Trening Zastępowania Agresji w Warszawie[…]